Huis appelbloesem

Profiel van ons gezinshuis - denken


Ons leven is tot nu toe bepaald door ons werk in een antroposofische leefgemeenschap voor mensen met (en zonder) verstandelijke beperking. We zijn er aan gewend om te leven in een groot familieverband met onze eigen kinderen, de medewerkers, stagiaires, mensen met een beperking en de huisverantwoordelijken. Dit gaf ons de mogelijkheid om werken, vrije tijd en gezinsleven te combineren. Het geeft ons energie om deze drie leefgebieden te combineren en ons er volledig voor in te zetten.

 

Het werken in de leefgemeenschap wordt helaas steeds meer geïnstitutionaliseerd. Het schriftelijk vastleggen van elke stap binnen onze handelingen, staat steeds meer in het middelpunt. Dit heeft tot gevolg dat het eigenlijke leven in een woongemeenschap naar de achtergrond geduwd wordt. Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat wij de keuze maken om zelfstandig en samen met onze kinderen een gezinshuis te beginnen.

 

Onze lange ervaring in de leefgemeenschap en ons uitgangspunt om het gezin centraal te stellen is in een eigen gezinshuis goed te realiseren.

 

 

Wij bieden de kinderen die bij ons geplaatst worden:

 

  • Een thuis voor die, die geen thuisbasis hebben.

  • Een plaats waar het gezinsleven centraal staat.

  • Een plaats waar je in het dagelijkse leven liefde en warmte ervaart.

 

Wij delen lief en leed en bieden veiligheid en continuïteit in de soms moeilijke momenten in het leven.

 

 

De basis voor onze opvoeding is de antroposofie. Dit geven wij inhoud door het bezoeken van de vrijeschool , jaarfeesten vieren, het jaarritme bewust beleven, muziek maken en zingen. Hiermee geven wij het leven van alledag een warm kader en geestelijke leidraad.

 

Met humor en liefde, maar ook regelmatig met het stellen van grenzen, geven wij de kinderen die bij ons wonen de kans om zich te ontwikkelen. We volgen daarbij ons motto: Zoveel vrijheid als mogelijk en zoveel grenzen als nodig.

 

 

Onze sterke punten zijn:

 

Martje: mijn organisatietalent helpt me om met geduld en rust structuur in de dag te brengen. Mijn vrolijke aard geeft de kinderen warmte en een thuisgevoel. Ik treed nieuwe uitdagingen (met of zonder kinderen) graag zingend te gemoed.

 

Heiko: ik ga met humor en warmte door het dagelijkse leven. Ik houd van aanpakken. Ik bied kinderen houvast door de manier waarop ik het huis en de tuin onderhoud en het plezier dat ik beleef aan sport .

 

 

Wettelijke basis en matchingsprocedure

 

 

De initiatiefnemers hebben gemeenschappelijk een VOF opgericht. De vereniging onder firma wordt franchisenemer van de organisatie Gezinshuis.com.

 

We willen op 1 juli 2019 ons gezinshuis openenen en binnen een jaar vier kinderen opnemen, voor zover mogelijk. We begeleiden de kinderen tot op volwassen leeftijd en als nodig nog langer. In samenwerking met gezinshuis.com en de betrokken ambtenaren in de gemeenten komt de opname van een kind tot stand.

 

Voorafgaand aan de opname van een kind worden de behoeften van dat kind en zijn/haar ontwikkeling geanalyseerd en vergeleken met het concept waarmee wij werken.

 

Als dit tot overeenstemming leidt, en we kunnen een plaatsing toezeggen, dan wordt het kind uitgenodigd voor een kennismaking. Bij een opname, bevestigen de initiatiefnemers deze stap en zullen zij zich gedurende de hele opname in Gezinshuis appelbloesem hiervoor inzetten.

 

 

Plaatsingsmogelijkheden en plaatsingsleeftijd

 

 

Het grote huis biedt genoeg ruimte om vier kinderen op te nemen. Om het evenwicht te behouden tussen eigen kinderen en opgenomen kinderen en om allen genoeg tijd en aandacht te kunnen geven, hebben we voor dit aantal gekozen.

 

We willen graag kinderen tot twaalf jaar opnemen. Dit is ontstaan uit de wens van onze eigen kinderen. Ons bestaande gezin kan hierdoor een warm kader en omhulling bieden, die ook binnen de bestaande leeftijdsstructuur past.

 

Contra indicaties

 

 

Omdat we veel in beweging zijn en we graag de meest verschillende activiteiten binnen en buitenshuis ondernemen, kunnen we beperkt kinderen met een ernstige lichamelijke of geestelijke handicap opnemen.